Namaste Netherlands

Ever wondered what Namaste would look like in the Netherlands?

Hanneke strides in improving care for older adults in nursing and care homes through scientific research in the Netherlands. She has trained both nursing staff of nursing homes in the Netherlands- playing a fundamental role in implementing Namaste Care in their homes across the Netherlands.

Person-cantered, loving care and maintaining meaningful activities are very important for people with advanced dementia. Namaste Care incorporate both aspects and can so enhance the quality of life of the people living with dementia. We believe that, even during the COVID-pandemic, Namaste Care can and should still be provided.

Nieuwsgierig naar hoe Namaste er in Nederland uit zou zien?

Hanneke maakt vooruitgang in het verbeteren van de zorg voor oudere volwassenen in verpleeg- en verzorgingshuizen door middel van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Ze heeft zowel verpleegkundigen van verpleeghuizen in Nederland opgeleid, die een fundamentele rol spelen bij de implementatie van Namaste Care in hun huizen in heel Nederland.

In December 2020, we started a follow-up project in the Netherlands to promote Namaste Care and to stimulate further implementation of the program. This project is funded by ZonMw, the Dutch organization for health research and care innovation. Josine Engels has joined the Dutch team as the project coordinator, to support the Dutch Namaste-champion Hanneke Smaling.

For 2021, we have several activities planned:

– A follow-up study to examine the status of Namaste Care in the nursing homes that implemented the program between 2016-2018 as part of the Dutch Namaste study, and examine the effects of the Covid-19 pandemic on Namaste Care.

– Updating and improving our Namaste manuals for family caregivers and for healthcare professionals, in both nursing homes and the home setting

– Develop a Namaste Train-the-Trainer Program for healthcare professionals and train at least 8 healthcare professionals to become Namaste Care trainers

– Initiate a national registration system for certified Namaste Care Trainers

– Develop an online Namaste Care webinar for healthcare professionals and volunteers

We are looking forward to a fruitful follow-up of Namaste Care in the Netherlands.

Namaste Familieprogramma

27 OKTOBER 2022 SYMPOSIUM

Persoonsgerichte, liefdevolle zorg en het onderhouden van betekenisvolle activiteiten zijn erg belangrijk voor mensen met vergevorderde dementie. Namaste Care neemt beide aspecten op en kan zo de kwaliteit van leven van de mensen met dementie verbeteren. Wij zijn van mening dat Namaste Care ook tijdens de COVID-pandemie kan en moet worden verleend.

In december 2020 zijn we in Nederland gestart met een vervolgproject om Namaste Care te promoten en verdere implementatie van het programma te stimuleren. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Josine Engels is als projectcoördinator toegetreden tot het Nederlandse team om de Nederlandse Namaste-kampioen Hanneke Smaling te ondersteunen.

Voor 2021 hebben we verschillende activiteiten gepland:

– Een vervolgonderzoek naar de status van Namaste Care in de verpleeghuizen die het programma tussen 2016-2018 hebben uitgevoerd in het kader van de Nederlandse Namaste studie, en de effecten van de Covid-19 pandemie op Namaste Care te onderzoeken.

– Bijwerken en verbeteren van onze Namaste handleidingen voor mantelzorgers en voor zorgprofessionals, zowel in verpleeghuizen als thuis

– Ontwikkelen van een Namaste Train-the-Trainer Programma voor zorgprofessionals en ten minste 8 zorgprofessionals opleiden tot Namaste Care trainers

– Initiëren van een landelijk registratiesysteem voor gecertificeerde Namaste Care Trainers

– Ontwikkel een online Namaste Care webinar voor zorgprofessionals en vrijwilligers

We kijken uit naar een vruchtbare opvolging van Namaste Care in Nederland.

Namaste Care Netherlands created introductory videos on carrying out Namaste Care sessions, made possible by Universitair Netwerk voor de Care-sector ZH (UNC-ZH), FNO, Deltaplan Dementie and ZonMw.

Bringing the resident to Namaste

What does a Namaste session look like

Namaste Care Family Programme in the Netherlands

Our Resources

Scientific Articles
Conference Abstracts
Other Materials

Family involvement in the Namaste Care Family program for dementia: A qualitative study on experiences of family, nursing home staff, and volunteers

Journal Pre-proof - Family involvement in the Namaste Care Family program for dementia: A qualitative study on experiences of family, nursing home staff, and volunteers.

Download

Supplement – Cost-effectiveness of the Namaste care family program for nursing home residents with advanced dementia in comparison with usual care

Cost-effectiveness of the Namaste care - SUPPLEMENT

Download

5th Nursing Home Research – International Working Group (Page 6: Namaste abstracts)

Abstract Oral Presentation - 5th Nursing Home Research - International Working Group (Page 6: Namaste abstracts)

Download

Abstract Oral Presentation – 29th Alzheimer Europe Conference – Making dementia a European priority

Abstract Oral Presentation - 29th Alzheimer Europe Conference - Making dementia a European priority

Download

Manual – version for family caregivers and other caregivers, community [versie voor familie en andere naasten, thuissituatie] 2021

Versie voor familie en andere naasten, thuissituatie

Download

Manual – version for family caregivers and volunteers, nursing home [versie voor familie en vrijwilligers, verpleeghuis] 2021

Versie voor familie en vrijwilligers, verpleeghuis

Download

Dr Hanneke Smaling

Hanneke Smaling has Master’s degrees in Clinical Neuropsychology and Organizational Psychology. She did her PhD from 2011-2016 at Leiden University. Hanneke works as a senior researcher at the Leiden University Medical Center (LUMC) and University Network for the Care sector South-Holland (a network of the LUMC and 12 affiliated healthcare institutions). For the research project ‘Effects on quality of life and family caregiving experience by the Namaste Care Family program for advanced dementia’, Hanneke has trained nursing staff of 12 nursing homes in the Netherlands and helped them implement Namaste Care in their homes. Hanneke is also the associate director of Namaste Care International.

Namaste Testimonials

Namaste Care Netherlands created introductory videos on carrying out Namaste Care sessions, made possible by Universitair Netwerk voor de Care-sector ZH (UNC-ZH), FNO, Deltaplan Dementie and ZonMw.

What do you need

How to give a massage

Our Partners