Namaste Netherlands

Ever wondered what Namaste would look like in the Netherlands?

The culturally adapted version of Namaste Care, the Namaste Care Family program, was introduced in the Netherlands in 2017, as part of a study into the effects of the program on quality of life of nursing home residents with dementia and positive family caregiver experiences. The study started with 10 nursing homes implementing the program. While the study ended in 2019, we have continued working on the further development and implementation of the Namaste Care Family program in the Netherlands.

We developed a Namaste toolkit, which includes manuals for managers, healthcare professionals, and family caregivers and volunteers, instruction videos in Dutch and English, useful templates (e.g., training for staff and volunteers, weekly program, resident profile, etc.) and an information leaflet. In 2020-2022, we developed a Namaste train-the-trainer course. We now have more than 30 people certified as Namaste trainers.

As of the 16th of June 2022, the Namaste Care Family program has been recognized by the accreditation committee long-term care of Vilans (i.e., national Centre of Expertise for Long-term Care in the Netherlands) as a well-founded intervention for people with advanced dementia living in nursing homes (level 1). They stated that the Namaste Care Family program is “a beautiful, and clearly described intervention using appealing and well applicable materials. The method used is inspirational and relates to the (flaws of the) daily care process.” For the next two years, we aim to increase the accreditation to level 2 (solid evidence-base).

Namaste Familieprogramma in Nederland

In 2017 is het Amerikaanse zorgprogramma Namaste Care, aangepast voor de Nederlandse situatie, het Namaste Famili programma. Het Namaste Familieprogramma is toen geïntroduceerd als onderdeel van een onderzoek naar de effecten van het programma op de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie en positieve ervaringen van mantelzorgers. Tijdens dit onderzoek is het programma geïmplementeerd in 10 verpleeghuizen. Naafronding van de studie in 2019, zijn we doorgegaan met het verder ontwikkelen en implementeren van het Namaste Familieprogramma in Nederland.

We hebben een Namaste toolkit gemaakt met handleidingen voor managers, zorgpersoneel en mantelzorgers en vrijwilligers die met het Namaste Familieprogramma aan de slag willen, instructievideo’s in het Nederlands en Engels, handige formats (bijv. training voor personeel en vrijwilligers, weekoverzicht met activiteiten, bewonersprofiel, etc.) en een informatiefolder. Van 2020 tot 2022 hebben we een Namaste train-de-trainer cursus ontwikkeld en zorgmedewerkers opgeleid tot Namaste trainer.

Inmiddels zijn er meer dan 30 personen gecertificeerd als Namaste trainer.Sinds 16 juni 2022 is het Namaste Familieprogramma opgenomen in de database voor erkende interventie in langdurige zorg van Vilans (nationale kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning) als een goed beschreven interventie voor mensen met gevorderde dementie die in een verpleeghuis wonen (niveau 1). Zij omschreven het programma als volgt: “een mooie, duidelijk beschreven interventie met mooie, goed toepasbare materialen. De methode is inspirerend en sluit aan bij de (gebreken in de) dagelijkse praktijk.” In de komende twee jaar proberen we het accreditatieniveau te verhogen naar niveau 2 (goed onderbouwd).

Namaste Familieprogramma

27 OKTOBER 2022 SYMPOSIUM

Persoonsgerichte, liefdevolle zorg en het onderhouden van betekenisvolle activiteiten zijn erg belangrijk voor mensen met vergevorderde dementie. Namaste Care neemt beide aspecten op en kan zo de kwaliteit van leven van de mensen met dementie verbeteren. Wij zijn van mening dat Namaste Care ook tijdens de COVID-pandemie kan en moet worden verleend.

In december 2020 zijn we in Nederland gestart met een vervolgproject om Namaste Care te promoten en verdere implementatie van het programma te stimuleren. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Josine Engels is als projectcoördinator toegetreden tot het Nederlandse team om de Nederlandse Namaste-kampioen Hanneke Smaling te ondersteunen.

Voor 2021 hebben we verschillende activiteiten gepland:

– Een vervolgonderzoek naar de status van Namaste Care in de verpleeghuizen die het programma tussen 2016-2018 hebben uitgevoerd in het kader van de Nederlandse Namaste studie, en de effecten van de Covid-19 pandemie op Namaste Care te onderzoeken.

– Bijwerken en verbeteren van onze Namaste handleidingen voor mantelzorgers en voor zorgprofessionals, zowel in verpleeghuizen als thuis

– Ontwikkelen van een Namaste Train-the-Trainer Programma voor zorgprofessionals en ten minste 8 zorgprofessionals opleiden tot Namaste Care trainers

– Initiëren van een landelijk registratiesysteem voor gecertificeerde Namaste Care Trainers

– Ontwikkel een online Namaste Care webinar voor zorgprofessionals en vrijwilligers

We kijken uit naar een vruchtbare opvolging van Namaste Care in Nederland.

Namaste Care Netherlands created introductory videos on carrying out Namaste Care sessions, made possible by Universitair Netwerk voor de Care-sector ZH (UNC-ZH), FNO, Deltaplan Dementie and ZonMw.

Bringing the resident to Namaste

What does a Namaste session look like

Namaste Care Family Programme in the Netherlands

Our Resources

Scientific Articles
Conference Abstracts
Other Materials

Family involvement in the Namaste Care Family program for dementia: A qualitative study on experiences of family, nursing home staff, and volunteers

Journal Pre-proof - Family involvement in the Namaste Care Family program for dementia: A qualitative study on experiences of family, nursing home staff, and volunteers.

Download

Supplement – Cost-effectiveness of the Namaste care family program for nursing home residents with advanced dementia in comparison with usual care

Cost-effectiveness of the Namaste care - SUPPLEMENT

Download

5th Nursing Home Research – International Working Group (Page 6: Namaste abstracts)

Abstract Oral Presentation - 5th Nursing Home Research - International Working Group (Page 6: Namaste abstracts)

Download

Abstract Oral Presentation – 29th Alzheimer Europe Conference – Making dementia a European priority

Abstract Oral Presentation - 29th Alzheimer Europe Conference - Making dementia a European priority

Download

Manual – version for family caregivers and other caregivers, community [versie voor familie en andere naasten, thuissituatie] 2021

Versie voor familie en andere naasten, thuissituatie

Download

Manual – version for family caregivers and volunteers, nursing home [versie voor familie en vrijwilligers, verpleeghuis] 2021

Versie voor familie en vrijwilligers, verpleeghuis

Download

Namaste Netherlands in Action

Have a look through all the amazing pictures we have captured. If you do have any photos that you would like to share with us then please feel free to share with us at info@namastecareinternational.co.uk

Dr Hanneke Smaling

Hanneke Smaling has Master’s degrees in Clinical Neuropsychology and Organizational Psychology. She did her PhD from 2011-2016 at Leiden University. Hanneke works as a senior researcher at the Leiden University Medical Center (LUMC) and University Network for the Care sector South-Holland (a network of the LUMC and 12 affiliated healthcare institutions). For the research project ‘Effects on quality of life and family caregiving experience by the Namaste Care Family program for advanced dementia’, Hanneke has trained nursing staff of 12 nursing homes in the Netherlands and helped them implement Namaste Care in their homes. Hanneke is also the associate director of Namaste Care International.

Namaste Testimonials

Namaste Care Netherlands created introductory videos on carrying out Namaste Care sessions, made possible by Universitair Netwerk voor de Care-sector ZH (UNC-ZH), FNO, Deltaplan Dementie and ZonMw.

What do you need

How to give a massage

Our Partners